Statement


Maufe dokumenterer sine erfaringer av nye steder og reiser med grafikk tekniker, kunstnerbøker og forskjellige material og metode tilpasset hvert prosjekt. Maufe plukker ut øyeblikk, historier, hendelser, samtaler og hun tar vekk så mye informasjon som mulig for å utforme sine opplevelser med minimalistiske visuelle innhold og bruk av tekst. Hvert prosjekt settes sammen til en egen enhet, ofte i spesielle bokser som er utvidet del av arbeidet, og frakt av arbeid tilpasses, eksempelvis med seilbåt eller sykkel, for utstilling i galleri eller i hverdagslige situasjoner.

Siden 2009 har Maufe vært basert i Bergen og har et studio i Bergen Ateliergruppe i containerhavnen. www.bergenateliergruppe.no

CV
Yrkeserfaring
Siden 2001 Frilans kunstner
2009-2015 Galleri VOX fellesatelier - kunstnerisk veileder 50% stilling.

Utdanning
2001-2004 Mastergrad i Multi-disiplinær grafikk - University of the West of England, Bristol
2000-2001 Grunnfag i Kunst og Design - Bristol School of Art
1993-1999 Bachelor og Diplom i Landskapsarkitektur - Manchester Metropolitan University

Residens
2018Paper Live + Northing residency - Hangzhou, Kina
2017Edinburgh Printmakers, Skottland
2017Kala Art Institute, Berkeley, California
2016 Grafikverstan Godsmagasinet, Uttersberg, Sverige
2015 Entre Text - Arteles Creative Centre, Finland
2015 og 2016 - Basel International Print Residency, Sveits
2015 BAG Art Camp - Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap, Melbu, Norge
2013 Røldal Litteraturhus, Røldal, Norge - 2 uker i en bokbua
2011 LK243 UnderSail - residency på Swan, seilbåt fra Shetland i Tall Ships Races 2011
2007/08 Visual Arts in Rural Communities - et år på Highgreen, Northumberland

Klikk på PDFen for full CV