Statement


Maufe dokumenterer sine erfaringer av nye steder og reiser med grafikk tekniker, kunstnerbøker og forskjellige material og metode tilpasset hvert prosjekt. Maufe plukker ut øyeblikk, historier, hendelser, samtaler og hun tar vekk så mye informasjon som mulig for å utforme sine opplevelser med minimalistiske visuelle innhold og bruk av tekst. Hvert prosjekt settes sammen til en egen enhet, ofte i spesielle bokser som er utvidet del av arbeidet, og frakt av arbeid tilpasses, eksempelvis med seilbåt eller sykkel, for utstilling i galleri eller i hverdagslige situasjoner.

Siden 2009 har Maufe vært basert i Bergen og har et studio i Bergen Ateliergruppe i containerhavnen. www.bergenateliergruppe.no

CV
Yrkeserfaring
Siden 2001 - Frilans kunstner
2009-15 - Galleri VOX fellesatelier - kunstnerisk veileder 50% stilling.

Utdanning
2001-2004 Mastergrad i Multi-disiplinær grafikk - University of the West of England, Bristol
2000-2001 Grunnfag i Kunst og Design - Bristol School of Art
1993-1999 Bachelor og Diplom i Landskapsarkitektur - Manchester Metropolitan University

Residens
2016 Grafikverstan Godsmagasinet, Uttersberg, Sverige - en måned
2015 Entre Text - Arteles Creative Centre, Finland - en måned
2015 og 16 - Basel International Print Residency, Sveits - 2 uker 12 kunstnere
2015 BAG Art Camp - Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap, Melbu, Norge - 2 uker 10 kunstnere
2013 Røldal Litteraturhus, Røldal, Norge - 2 uker i en bokbua
2011 LK243 UnderSail - residency på Swan, seilbåt fra Shetland i Tall Ships Races 2011.
2007/08 Visual Arts in Rural Communities - et år på Highgreen, Northumberland

Klikk på PDFen for lengre CV.